Accreditation application

ENGLISH   ČESKY    

Pravidla akreditace pro zápasy hokejové reprezentace

 
 • Na utkání hokejové reprezentace bude umožněn vstup do PRESS CENTRA pouze dopředu akreditovaným novinářům. Počet vydaných akreditací na jednotlivé akce je omezen.
 • Akreditace z předchozích akcí nezůstávají v platnosti a je nutné je výše uvedeným způsobem aktualizovat.
 • Redakce musí vyplnit platnou akreditaci, a to jmenovitě, na stránkách http://www.cslh.cz/press.asp.
 • Žádost o akreditaci musí obsahovat požadavek, zda se jedná o akreditaci pro novináře nebo fotografa.
 • Součástí akreditace musí být oficiální kontakt na redakci pro možnost ověření zaslaných údajů.
 • Při vstupu se každý musí prokázat platným novinářským průkazem.
 • Akreditovaný novinář (redaktor) se zavazuje ve svém zpravodajství používat oficiální název dané akce, respektovat oficiální partnery české hokejové reprezentace. Při nerespektování tohoto pravidla si ČSLH vyhrazuje právo k odejmutí akreditace.
 • Při vstupu dostane každý novinář či redaktor akreditační kartu bez níž nebude umožněn vstup do prostor určeným pro zástupce sdělovacích prostředků.
 • Fotograf dostane při vstupu vestu (záloha 100,-CZK), se kterou mu bude umožněn vstup na místa pro fotografy.
 • Každý musí mít vestu označující fotografa na sobě.
 • Akreditovaní novináři se zavazují respektovat povinnost provádět veškeré rozhovory s hráči a se členy realizačního týmu pouze v prostorách MIX zóny nebo v zóně určené Media manažerem týmu.
 • ČSLH si vyhrazuje právo neudělit akreditaci.
 • ČSLH se zavazuje zaslat rozhodnutí o udělení/neudělení akreditace pro jednotlivé novináře nejpozději 5 dní před začátkem akce.
 • Součástí odeslání požadavků na akreditaci by měl být uveden e-mail a fax pro zasílání informací a tiskových zpráv od ČSLH.
 • Veškerá marketingová práva na obrazové a zvukové materiály z utkání české hokejové reprezentace (vyjma MS a ZOH) vlastní výhradně ČSLH případně jeho marketingový partner (v současné době BPA sport marketing a.s.). V případě TV práv jsou práva postoupena na smluvního broadcastera.
 • Veškerý obrazový, zvukový a fotografický materiál pořízený na utkání české hokejové reprezentace může být použit pouze ke zpravodajským účelům i fotografickým vydavatelským účelům v rámci zpravodajství.
 • Základní podmínkou pro použití těchto obrazových a zvukových materiálů k reklamním účelům nebo k jakékoliv komerční činnosti v libovolném médiu, nebo jakýmkoliv dalším způsobem je písemný souhlas ČSLH, resp. výhradního marketingového partnera ČSLH. Bez předchozího písemného souhlasu od ČSLH či výhradního marketingového partnera ČSLH je reklamní použití takového materiálu striktně zakázáno. Další podmínkou je vypořádání autorských práv a osobnostních práv osob, zejména hráčů, kteří jsou zachyceny v předmětném materiálu.
 • Při prodeji fotografií z utkání české hokejové reprezentace resp. autorských práv k těmto fotografiím je fotograf povinen upozornit kupujícího, že fotografie pořízená na utkání české hokejové reprezentace může být použita pouze k fotografickým vydavatelským účelům v rámci aktualit a zpravodajství, a že použití těchto fotografií k reklamním účelům nebo k jakékoliv komerční činnosti v libovolném médiu i jakýmkoliv dalším způsobem je bez předchozího písemného souhlasu od ČSLH či výhradního marketingového partnera ČSLH striktně zakázáno.


 •